2017
نوامبر 10

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۳۵ ریاضی نهم

در شکل های زیر عمودمنصف های سه ضلع مثلث ها را رسم کنید:

آیا فقط با توجه به این شکل ها، می توان نتیجه گرفت که محل برخورد عمودمنصف های هر مثلث همیشه درون مثلث قرار دارد؟ چگونه می توانید درستی ادعای خود را نشان دهید؟

عمود منصف هر یک از شکل ها را رسم می کنیم و محل برخورد آن ها را پیدا می کنیم.

برای پاسخ به سوال محل برخورد عمود منصف های پاره خط یک مثلث با زاویه باز رسم می کنیم.

همان طور که در شکل بالا هم مشاهده می کنید ، محل برخورد عمود منصف های یک مثلث همیشه درون مثلث قرار نمی گیرد.

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین