2017
نوامبر 10

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۴۲ ریاضی نهم

آیا اثبات مسئله زیر معتبر است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

مسئله:در هر مثلث، اندازهٔ زاویهٔ خارجی با مجموع اندازه های دو زاویهٔ داخلی غیرمجاور با آن برابر است.

اثبات:مثلث متساوی الاضلاع ABCرا درنظر می گیریم. می دانیم که مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 \degree است و زوایای \hat{A}_1 و \hat{B}و \hat{C}هر کدام 60 \degree است؛ بنابراین

\hat{A}_1+\hat{A}_2=180 \degree \rightarrow 180 \degree -60 \degree =120 \degree
\hat{B}+\hat{C}=60 \degree+60 \degree =120 \degree \Longrightarrow \hat{A}_2=\hat{B}+\hat{C}

صحیح بودن اثبات مسئله را بررسی می کنیم.

اثبات مسئله صحیح نیست . زیرا فقط برای شرایط خاص یعنی زمانی که مثلث متساوی الاضلاع باشد بررسی شده است. و برای سایر موارد قابل تعمیم نیست.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین