2017
اکتبر 23

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۷ ریاضی هفتم

پس انداز هفتگی محمد، 3000 تومان است. اوحساب کرد 5 هفته پس انداز او، نصف قیمت کیفی است که دوست دارد بخرد.قیمت کیف چقدر است؟

ابتدا مشخص می کنیم پس انداز 5 هفته چقدر می شود؟

3000 \times 5000=15000

اگر این عدد نصف قیمت کیف باشد، قیمت کیف چقدر است؟

15000 \times 2=30000

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین