2018
مارس 21

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۴۳ ریاضی نهم

از یک مقوا به ضلع گوشه های مربع شکل به ضلع را بریده و با سطح باقیمانده یک جعبه مکعب مستطیل شکل درست کرده ایم. چه رابطه ای باید بین و باشد تا بتوان چهار کره را به شعاع داخل این جعبه جای داد به طوری که هر کره به کرهٔ مجاورش و به دیوارهٔ…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت