2017
نوامبر 10

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

عرض مستطیلی 5سانتی متر و محیط آن 24سانتی متر است. طول این مستطیل چقدر است ؟

ابتدا یک شکل برای سوال رسم می کنیم و سپس معادله ی مربوطه را تشکیل می دهیم.

با توجه به شکل محیط برابر خواهد بود با :

5+x+5+x=24
ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{2x+10=24}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین