2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۷ ریاضی هفتم

طول، عرض و عمق یک استخر به ترتیب 12،6 و 3 متر است. می خواهند کف و دیوارهای این استخر را رنگ کنند.اگر برای هر متر مربع 0/3 کیلوگرم رنگ لازم باشد، برای رنگ کردن استخر چند کیلوگرم رنگ نیاز است؟

ابتدا مشخص می کنیم مساحت سطح دیوار و کف استخر چقدر می شود.

مساحت کف =6 \times 12=72

مساحت دیواره های کوچکتر =2 \times (6 \times 3)=36

مساحت دیواره های بزرگتر =2 \times (12 \times 3)=72

مساحت کل =72+36+72=180

در ادامه مشخص می کنیم برای رنگ کردن این مقدار سطح، چند کیلوگرم رنگ لازم است؟

مقدار رنگ لازم =180 \times 0/3=54

54 کیلوگرم رنگ لازم داریم.

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین