2017
اکتبر 23

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

سه مجموعهٔ متفاوت بنویسید که عدد 2 عضو آنها باشد.

مجموعه اولی

مجموعه اعداد زوج =\{{\color{blue}{2}},4,6,8,\mathellipsis \}

مجموعه دومی

مجموعه شمارنده های عدد 10 =\{1,{\color{blue}{2}},5,10\}

مجموعه سومی

مجموعه عددهای یک رقمی =\{1,{\color{blue}{2}},3,4,5,6,7,8,9\}

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین