2017
اکتبر 23

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۷ ریاضی هفتم

میوه فروشی، امروز 40 کیلوگرم سیب به قیمت هر کیلوگرم 2500 تومان، 80 کیلوگرم پرتقال به قیمت هر کیلوگرم 1500 تومان خرید. او هرکیلوگرم سیب را 3000 تومان و هر کیلوگرم پرتقال را 2000 تومان فروخت، این میوه فروشی از این کار خود چقدر سود برده است؟

چه مقدار از فروش سیب ها سود کرده است؟

سود از هر کیلو سیب =3000-2500=500

کل سود از سیب ها =500 \times 40=20000

چه مقدار از فروش پرتقال ها سود کرده است؟

سود از هر کیلو پرتقال =2000-1500=500

کل سود میوه فروش از سیب ها و پرتقال ها چقدر است؟

کل سود 20000+40000=60000

میوه فروش 60000 هزار تومان سود کرده است.

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین