2017
اکتبر 24

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۲۳ ریاضی هشتم

آیا جملهٔ زیر درست است؟ چرا؟

«هر عدد طبیعی دست کم 2 شمارنده دارد .»

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت