2017
اکتبر 23

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۳ ریاضی هفتم

تعداد زیادی سکه های 50 و 100 تومانی داریم. به چند حالت می توان کرایهٔ 500 تومانی تاکسی را پرداخت کرد؟

اگر هیچ سکه ی 100 تومانی نداشته باشیم باید 10 سکه ی 50 تومانی را پرداخت کنیم.

تعداد سکه های 50 تومانی تعداد سکه های 100 تومانی
10 0

اگر یک سکه ی 100 تومانی داشته باشیم باید برای باقیمانده کرایه 8 سکه ی 50 تومانی نیاز داریم.

تعداد سکه های 50 تومانی تعداد سکه های 100 تومانی
10 0
8 1

اگر دو سکه ی 100 تومانی داشته باشیم باید برای باقیمانده کرایه 6 سکه ی 50 تومانی نیاز داریم.

تعداد سکه های 50 تومانی تعداد سکه های 100 تومانی
10 0
8 1
6 2

با ادامه ی همین روند جدول را کامل می کنیم و تمام حالت های ممکن برای پرداخت کرایه را به دست می آوریم.

تعداد سکه های 50 تومانی تعداد سکه های 100 تومانی
10 0
8 1
6 2
4 3
2 4
0 5

با 6 حالت می توان کرایه پانصد تومانی تاکسی را پرداخت کرد.

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین