2017
نوامبر 10

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

حاصل جمع سه عدد متوالیِ طبیعی 27شده است. کوچک ترین این عددها را پیدا کنید.

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

عدد اول \rightarrow x
عدد دوم \rightarrow x+1
عدد سوم \rightarrow x+2
حاصل جمع \rightarrow =27

با توجه به عبارت های بالای خواهیم داشت :

x+{\color{blue}{x+1}}+{\color{green}{x+2}}=27
ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{3x+3=27}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین