2017
نوامبر 10

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

از پنج برابر عددی 3تا کم کردیم، عدد 17به دست آمد. آن عدد چند است؟

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

پنج برابر عددی \rightarrow 5x
سه تا کم کردیم \rightarrow -3
حاصل \rightarrow =17

با توجه به عبارت های بالای خواهیم داشت :

\boxed{5x-3=17}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین