2017
نوامبر 10

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

اگر مربع عددی به آن عدد اضافه شود، عدد حاصل، 42خواهد بود. کدام یک از اندازه های زیر می تواند مقدار آن عدد باشد؟

الف)42 ب)14 ج)-6 د)-7 هـ)-5

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

عدد \rightarrow x
مربع عدد \rightarrow x^2
حاصل \rightarrow =42

با توجه به عبارت های بالای خواهیم داشت :

\boxed{x+x^2=42}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین