2017
نوامبر 10

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

پدری 45سال دارد. دو فرزند او 9و 14ساله اند. پس از چند سال سن پدر با مجموع سن فرزندانش برابر می شود؟

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

چند سال \rightarrow x
سن فرزند 9 ساله بعد از چند سال \rightarrow 9+x
سن فرزند 14 ساله بعد از چند سال \rightarrow 14+x
سن پدر بعد از چند سال \rightarrow 45+x

با توجه به عبارت های بالای خواهیم داشت :

45+x ={\color{blue}{9+x}}+{\color{green}{14+x}}
ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{45+x=23+2x}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین