2017
اکتبر 23

جواب قسمت ب سوال ۲ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل، درست باشد.

مجموعهٔ \{2,3,4,\mathellipsis,9\}دارای ________ عضو است.

جای خالی را تکمیل می کنیم.

\{2,3,4,5,6,7,8,9\}
جای خالی {\color{crimson}{\downarrow}}
هشت

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین