2017
نوامبر 17

جواب قسمت ب سوال ۴ تمرین صفحه ۶۴ ریاضی هفتم

ابتدا عددهای صورت و مخرج را تجزیه کنید، سپس کسرها را ساده کنید….

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت