2017
اکتبر 23

جواب قسمت د سوال ۱ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

متناظر با هر عبارت، یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه، یک عبارت بنویسید و تعداد عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید:

عددهای طبیعی بزرگ تر از 4 و کوچک تر از 5

مجموعه متناظر با آن را می نویسیم.

\{\}
این مجموعه فاقد عضو است


مجموعه اعداد طبیعی

\Bbb{N}=\{1,2,3,4,\mathellipsis \}

مجموعه تهی

اگر در مجموعه ای عضوی وجود نداشته باشد، آن را مجموعهٔ تُهی می نامیم و با نماد \emptyset یا \{\}نمایش می دهیم.
توجه شود که این مجموعه با مجموعهٔ \{\emptyset \}یا \{0\}که هر کدام دارای یک عضو هستند، یکی نیست.

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین