2017
اکتبر 23

جواب قسمت د سوال ۲ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل، درست باشد.

با توجه به مجموعهٔ A=\{3,5,7,9,11 \}؛ داریم:5 عضو Aاست یا با نماده ریاضی ، ________ و 12 عضو Aنیست یا با نماد ریاضی ، ________ .

جاهای خالی را تکمیل می کنیم.


جای خالی اولی {\color{crimson}{\downarrow}}
5 \in A
جای خالی دومی {\color{crimson}{\downarrow}}
12 \notin A

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین