نوشته‌های پیوسته با: نماد علمی – ریاضی نهم

2017
دسامبر 11

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی نهم

فاصلهٔ مریخ از زمین کیلومتر و فاصلهٔ کیوان از زمین کیلومتر است. با مقایسهٔ این دو عدد مشخص کنید کدام سیاره به زمین نزدیک تر است؟…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت