نوشته‌های پیوسته با: روابط بین پاره خط ها – ریاضی هفتم

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۴۴ ریاضی هفتم

اندازهٔ قدّ علی را با ، اندازهٔ قدّ حسن را با و اندازهٔ قدّ حسین را با نشان می دهیم. رابطهٔ زیر را کامل کنید و نتیجه را به فارسی بنویسید….

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت